T

Ar įrenginių monitoringo sistema keičia požiūrį "Aš viską ir taip žinau"?

Valdas Bindokaitis, asmeninė patirtis

„Kas gali geriau žinoti mano baldų gamybos cecho komandos darbo organizavimo specifiką nei aš pats, vadovas? Ir tuo labiau iš išorės atėjęs konsultantas! Dirbam geriausiai kaip galim.” 

Būtent tokia mano paties pirma reakcija ir įdomi patirtis (vertinant tai iš dabartinės perspektyvos) buvo pirmą kartą išgirdus kaip veikia Lean2S įrenginių monitoringo sistema ir kokiais principais yra paremtas efektyvus gamybos srauto valdymas.

Taigi suprantama, kad entuziazmu nespinduliuoji, kai atėjęs „žmogus iš išorės“ rodo tavo darbo organizavimo trūkumus, gerintinas vietas ir tuo labiau visiems yra matomas įrenginių darbas, o dar „blogiau“ – nedarbas ir laiko švaistymai. Šioje vietoje nelieka erdvės pasiteisinimams, spėliojimams ir paviršutiniškiems paaiškinimams, kurie veikė iki tol. Taigi kokia pirma žmogiška mano reakcija? Būtent – pasipriešinimas ir kritikavimas, bandant įrodyti, kad įrenginių monitoringo sistema turi trūkumų, skaičiais negalima pasitikėti, o konsultanto daromos prielaidos „eina pro šalį“ ir tikrosios priežastys, kodėl mūsų gamybos efektyvumo gerinimas nevyksta taip, kaip galėtų, visai kitokios, kurias geriausia žinom tik komandos viduje. Nepadėjo ir seni įsitikinimai:

-       Visi yra pilnai užimti darbu ir viskas veikia gerai. Greičiau „varyti“ jau nėra kaip;

-       Įrenginių darbo sutrikimų yra, bet jie neišvengiami ir netgi būtini (kaip pvz. perderinimai ir valymai), taigi čia nieko nepakeisi, taigi ir jokia įrenginių monitoringo sistema nepadės;

-       Daugiausia darbui trukdo gedimai ir bloga techninė įrangos priežiūra (taigi kalti technikai);

-       Gamybos užduotis suplanuoju asmeniškai pats, taigi tai geriausia plano versija ir tai yra „efektyvus gamybos planavimas“;

-       Yra darbo proceso niuansų, kuriuos sunku paaiškinti kolegoms (o kartais ir nebūtina jiem žinoti). 

O jeigu vadovas taip reaguoja, kokia reakcija jo komandos? Žinoma, dar didesnis pokyčio atmetimas. Taigi uždaras ratas ir situacija, kuri neveda link geresnių rezultatų ir tuo labiau neatliekamas joks gamybos efektyvumo gerinimas.

Bet kaip sakoma, norint pakeisti situaciją, reikia pradėti nuo asmeninio pokyčio. Taigi mano vadovo laikysena - kitaip nebus, Lean2S įrenginių darbo monitoringo sistema bus naudojama matyti ir įvertinti vis daugiau gamybos rodiklių, poreikis pateikti vadovui tikslesnius atsakymus, paremtus ne nuomone bet skaitiniais rodikliais ir veiksmų planais, skatino mane patį ieškoti atsakymų. Tam kaip tik reikalinga gamybos efektyvumo analizė - matyti visus proceso trūkumus ir tendencijas, kurių iki tol negalėjau įžvelgti, nes neturėjau tam reikalingų įrankių. Taip iš situacijos atėjo suvokimas, kad „priešas“ gali tapti tuo sprendimu, o anksčiau įsivaizduoti sistemos trūkumai – galimybe pačiam prisidėti tiek prie reikiamo įrankio tobulinimo, ir taip gali būti atliekamas ir mano veiklos proceso gerinimas

Pakeitus požiūrį, pasikeitė ir rezultatas: pasirodo Lean2S įrenginių darbo monitoringo sistema turi daugiau pritaikymo galimybių nei galvojau, tik reikia tiksliai įvardinti, ko man iš jos reikia. Ir „UAB Proginta“ konsultantas atrodo taip „nenusišneka“, kai jam pats pateikiu daugiau informacijos detalių apie procesus, analizuoju rodiklius, tai ir jo daromos prielaidos pasirodo yra teisingos, o pasinaudojus patarimais, galiu ir aš rasti netikėtų sprendimų ir gamybos efektyvumas gali būti tikrai geresnis. 

Taip pat ir darbo proceso sutrikimai, prastovos ir tai, kad jas gali matyti visi, yra ne trūkumas ar kaltinimas man ar mano komandai, bet galimybė tiksliai įvardinti problemų priežastis ir greičiau kartu su kitais padaliniais rasti sprendimus. Juk technikams taip pat svarbu, kad nebūtų techninių įrangos sutrikimų ir gamybos procesas nebūtų trikdomas. 

O prie pokyčio ir darbuotojų komanda prisidėjo, kai pamatė, kad konkretūs progreso rodikliai yra ne priešas, o galimybė tiksliau įvertinti ir parodyti vadovams savo darbo rezultatus. Dar daugiau, patys operatoriai gali tiesiogiai įvardinti prastovas, gedimus ir kitus faktorius, kurie trukdo jiems pasiekti rezultatą. Taip nelieka „sugedusio telefono“, kai vadovas surinkinėja informaciją, kad perduotų kitiems. 

Dabar tik su pasigėrėjimu ir lengva šypsena stebiu kitus vadovus ir įmones, kurie naudodamiesi Lean2S įrenginių monitoringo sistema ir įmonės pagalba, patiria tokį patį pokyčio „šoką“, meta į šiukšlinę analogiškus senus įsitikinimus ir mėgaujasi pasiektais asmeniniais ir komandiniais rezultatais. Tikiuosi tokių patirčių bus vis daugiau ir bent prie dalies jų galėsiu prisidėti.